ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 27 June 2019 Hits: 44

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สป.วท. และ สร.วท.

 

- ดาวน์โหลด สรุปข้อมูลการรายงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สป.วท. และ สร.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

h