ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 04 July 2014 Hits: 816

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557
 

“สังคมจะเป็นสุข ความดีงามในจิตใจ   

จะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อ เรารู้จัก แบ่งปันและเสียสละ”   


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) จะจัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาค2557 

 

 

 

“กระทรวงวิทย์ฯ ปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท”

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา“ผู้ใหญ่ใจดี"

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ หรือ บริจาคสิ่งของ  ให้

โรงเรียนบ้านหนองผือ  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนประถมขนาดเล็ก ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 มีนักเรียนจำนวน 68 คน คุณครู 4 คน  

สามารถบริจาคได้ที่: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

                                     ชั้น 3  อาคารพระจอมเกล้า  สป.วท. 

                                     โทร. 02-333-3761-62

                                     ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

     ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

 

h