ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 10 April 2018 Hits: 3099

cover ongkron

 

- ดาวโหลดคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินองค์กรคุณธรรม

คำชี้แจง

           ศปท.วท. ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัด วท. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ที่ดำเนินการอยู่ ตามเกณฑ์การประเมินฯ และแบบฟอร์มการประเมินฯ โดยจัดส่งให้ ศปท.วท. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทาง Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอบคุณค่ะ

 

h