ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 378

 

เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๙ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๘ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๖ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๓ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

- เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

เรื่องเล่าข่าว ศปท.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- นโยบายการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

- องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น...สรุปคดีโกงระดับชาติ ฝากย้ำให้สังคมจับตา

การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ : กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน

ม.ล.ปนัดดาฯ ให้สัมภาษณ์พิเศษ 

กฎอัยการศึก และ มาตรา ๔๔ แตกต่างกันอย่างไร

- สนช. ผ่าน กม. โกงไม่มีอายุความ ดันไทยสู่ความเป็นสากล

- "บิ๊กตู่" เข้ม! สั่งให้ คตร. สุ่มตรวจทุกหน่วยงานที่มีรถประจำตำแหน่ง-ส่วนกลาง กรณีการเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ

UNPD จับมืือ ทรูคอฟฟี่ ม.อุบลราชธานี องค์กรต้านคอร์รัชั่น เปิดร้านกาแฟต้านโกงแห่งแรกในไทย

- อุทาหรณ์ที่บุรีรัมย์ : เจ้าหน้าที่่ อบต. เบียดบังเงินหลวงจำคุก 210 ปี เชียวหรือ?

- กฎหมาย ป.ป.ช. มีผลแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริต-รับใต้โต๊ะ โทษประหาร

- คู่มือ...ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

 

 

 

 

 
 
h