ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 24 May 2021 Hits: 1059

pic article

 

NEW! ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดบทความวิชาการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช.

........................................

            สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรหน่วยงานในสังกัด อว. และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสรรหาบทความวิชาการที่มีคุณภาพจากบุคลากรภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์การส่งบทความวิชาการเข้าประกวด และรางวัลสำหรับบทความวิชาการที่ได้รับคัดเลือก

            โดยกำหนดส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี 11000 หรือทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ↓↓

            - ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          - ดาวน์โหลด ใบสมัครโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 

หมายเหตุ: บทความที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. (TCI กลุ่ม 2)

ข้อมูลและที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช.

h